Vanhemmuuden ohjaus


Vakauttavassa vanhemmuudenohjauksessa työskennellään vanhemmuuden hankalien puolien kanssa ja vaalitaan vanhemmuuden ilon lähteitä.

Usein aluksi on tarpeen murtaa vanhempien keskinäisen syyttelyn kehää. Kun kumpikin ottaa vastuun omista reaktioistaan, lähdetään tunnistamaan reaktiivisuutta laukaisevia tekijöitä, kartoitetaan resursseja, harjoitellaan kehollisia vakautumistaitoja, laaditaan keskinäisen tuen sopimuksia ja muistellaan suvun ja verkoston selviytymistarinoita. Muutetaan yhdessä näkemys siitä, että lapsi haluaa käyttäytyä huonosti; ymmärretään yhdessä, että lapsi haluaa käyttäytyä hyvin, jos hänelle tarjoutuu siihen tunnetasolla mahdollisuus. Vanhemmille annetaan myös tietoa mahdollisesti aikaisemmin tapahtuneen vanhemman oman traumatisoitumisen vaikutuksista lapsen tunteiden ja tarpeiden tunnistamiseen, omaan jaksamiseen, vireystilaan, tunteiden säätelyyn, huomiokykyyn, muistiin ja luottamuksen syntyyn.

Tarkoitus on oppia lisäämään vanhemman omaa hallinnan tunnetta reaktioihinsa kiinnittämällä arkisissa tilanteissa huomiota hengitykseen ja muuhun kehollisuuteen (liikkeet, äänen käyttö, katse jne.).

Vakauttavaa vanhemmuudenohjausta toteutetaan myöskin yksinhuoltajan kanssa tai suhteessa, jossa yksinhuoltajavanhemman vanhemmuutta jakava ystävä tai sukulainen on mukana vakauttavassa prosessissa.

Vanhemmuudenohjauksen kesto 60 min - 90 min. Kesto tapauskohtainen, kertakonsultaatiosta pidempään prosessiin, joka voi sisältää EMDR-istuntoja.