Pariterapia


Pariterapiassa korostuu herkkyys toinen toisensa haavoittuvuudelle ja tarvitsevuudelle. Siellä etsitään oikeutta omaan kasvuun, omiin rajoihin ja omaan tilaan, tehdään selontekoa omasta elämästä ennen yhteistä elämää, tarkennellaan sukujen rooleja parisuhteen elämässä, herätellään ehkä väsähtänyttä kunnioitusta ja uteliaisuutta toista kohtaan. Pariterapiassa voidaan myös vakavoitua

uskottomuuden tai kaltoinkohtelun äärelle ja etsiä vastausta siihen, onko parisuhteen jatkumiselle edellytyksiä. Pariterapian prosessiin kuuluu melkein aina anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista, kuten myös huumoria ja kosketetuksi
tulemista.