Työnohjaus


Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, jossa työnohjaaja vastaa turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta rakenteesta. Työnohjaus on yhteisen tutkimisen foorumi, jossa mahdollistuvat uusien näkökulmien synty, rohkeuden ja luovuuden lisääntyminen ja oppiminen.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä, työtehtäviinsä, työtovereihinsa ja organisaatioon tai kontekstiin, jossa työtä tehdään. Usein pohdinta koskettaa syvemmältäkin ja laajenee koko elämänpiiriä koskettavaksi. Ohjaaja ja yksilö tai ryhmä auttavat toisiaan näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.

Työnohjaus on myös suhde, jossa työnohjaaja jakaa ammatillista oppimaansa työnohjattavan kanssa ja tämän käyttöön. Työnohjauksessa tullaan myös tietoiseksi sijaistraumatisaation syntymekanismeista ja mietitään yhdessä sen ehkäisemisen strategioita. Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa parhaassa tapauksessa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan. Työnohjauksen on lupa olla myös työnohjattavan levähdyshetki, ”keidaspaikka”.

Olen kouluttautunut työnohjaajaksi ja Suomen Työnohjaajat STOryn jäsen ja sitoutunut työssäni noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita.

Hinnasto