VAKAUTTAVAT KOULUTUKSET- VAKAUTTAVAT PARI- JA PERHETERAPIAKOULUTUKSET:

MIKSI VAKAUTTAVAN PARI- JA PERHETERAPIAN JA VAKAUTTAVAN PERHETYÖN KOULUTUKSIIN KANNATTAA TULLA?

Vakauttava pari- ja perheterapiakoulutus syventää ymmärrystä kriisien ja traumojen vaikutuksista parisuhteeseen, vanhemmuuteen, perhe-elämään sekä myöskin hoitosuhteen rakentumiseen, kehittää taitoja vuorovaikutustilanteiden keholliseen säätelyyn ja tarjoaa mallin vakauttavan pari- ja perheterapiaprosessin läpiviemiseen . Koulutus antaa valmiuksia vakauttaa hoitoverkostojen toimintaa, se auttaa sote-alan ammattilaisia huolehtimaan omasta hyvinvoinnista: tärkeää on itsetuntemus, hallinnan tunne ja säätelytaidot sekä asiakkaiden kanssa että työyhteisön ja organisaation jäsenenä.

VAKAUTTAVAN PARI- JA PERHETERAPIAN KOULUTUKSET:

VAKAUTTAVAN PARI- JA PERHETERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUKSET JA WEBINAARIT:

  • Vakauttavan pari- ja perheterapian konsultaatiokoulutus TULOSSA KEVÄÄLLÄ!
  • Fokusoivan Vakauttavan pari- ja perheterapian täydennyskoulutus TULOSSA KEVÄÄLLÄ!

RYHMÄ TÄYNNÄ, KOULUTUS ALKANUT: