Koulutukset ja ryhmät

Vakauttavan perhetyön koulutukset


Miksi vakauttavan perhetyön menetelmäkoulutukseen kannattaa tulla?

  • syventää ymmärrystä kriisien ja traumojen vaikutuksesta perhe-elämään ja hoitosuhteen rakentumiseen
  • kehittää taitoja vuorovaikutustilanteiden keholliseen säätelyyn ja tarjoaa mallin vakauttavan pari- ja perheterapiaprosessin läpiviemiseen
  • antaa valmiuksia vakauttaa hoitoverkostojen toimintaa
  • auttaa sote-alan ammattilaisia huolehtimaan omasta hyvinvoinnista: tärkeää on itsetuntemus, hallinnan tunne ja säätelytaidot sekä asiakkaiden kanssa että työyhteisön ja organisaation jäsenenä
  • palauttaa ehkä myös mieleen miksi hakeuduit tälle alalle – voit edelleen olla empaattinen, mutta turvallisemmissa rajoissa.

Huom! Tarkat tiedot koulutuksista löytyvät koulutusten esitteestä linkkien takaa.

Pari- ja perheterapeuttikoulutukset


Psykofyysinen hengitysterapia

    • Terapeuttinen ryhmä pareille ja vanhemmille Kevät 2019 TULOSSA!