Terapiaan voi tulla yksin tai yhdessä, kaikenmuotoisista perheistä ja millä kokoonpanolla vain


Vakauttavan pari- ja perheterapian keinoin työskenteleminen tarkoittaa sitä,
että havainnoidaan omia mielen ja kehon reaktioita vuorovaikutussuhteissa ja löydetään voimavaroja ja säätelykeinoja kiinnittämällä huomiota sanojen lisäksi muun muassa omaan hengitystapaan, katseeseen tai liikkeeseen. Vakauttava työskentely on tarpeenmukainen osa pari- ja perheterapiaa eikä edellytä minkäänlaisia erityistaitoja asiakkailta.

Asiakasparit ja –perheet saavat työskentelystä:

  • keinoja säädellä terapiatapaamisen kulkua omien tuntemustensa pohjalta
  • tietoa tunnesäätelyn neurobiologisesta perustasta
  • keinoja harjoitella tunnesäätelytaitoja puolison ja perheen kanssa
  • kosketusta omiin, perheen sekä suvun voimavaroihin
  • käsitystä traumaattisten tapahtumien ylisukupolvisesta vaikutuksesta: katkoksista ja toistoista
  • tilaisuuden käsitellä vuorovaikutushistoriaansa ja ajankohtaisia perhesuhteitaan turvallisesti sekä perheterapian että traumaterapian menetelmien avulla
  • arvostetuksi ja kannatelluksi tulemisen kokemuksia
  • mahdollisuuden jättää jotain taakseen ja astua kynnysten yli tulevaisuuteen
  • vankkaa perustaa mahdolliselle yksilöterapeuttiselle työskentelylle.

Lue lisää terapiapalveluista: