Perheterapia


Perheterapiassa on jokaisen perheenjäsenen mahdollista tulla kuulluksi ja näkyväksi huolineen, tuntemuksineen ja kasvutarpeineen.

Siellä tapahtuu muistelua ja selontekoa menneestä, yritystä ymmärtää ajankohtaisia suhdekuvioita ja siellä tehdään tilaa tulevaisuudelle. Se on työskentelyä läheisyyden ja erillisyyden tarpeiden ristiaallokossa. Se on omien tunteiden tunnistamista ja
nimeämistä, omien ja toisten tarpeiden ja rajojen huomaamista. Perheterapiassa korjataan rikkoutuneita kiintymyssuhteita ja palautellaan arvokkuuden kokemusta perheenjäsenille. Perheterapiassa saatetaan olla kivuliaalla mutta vastuuta selkeyttävällä tavalla kaltoinkohtelun kanssa tekemisissä. Voidaan myös työskennellä yhdelle perheenjäsenelle tapahtuneen ylivoimaisen kokemuksen perhevaikutusten kanssa. Yksi kauneimpia vaikuttavan perheterapian merkkejä on se, kun vanhempi löytää kadoksissa olleen ilon tunteen, kun katsoo lastaan.