Aino Maija Rautkallio

Aino Maija Rautkallio

Olen Aino Maija Rautkallio, pari- ja perhepsykoterapeutti, vaativan erityistason perheterapeuttikouluttaja, työnohjaaja STOry, psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja teatteritieteen maisteri. Lisäksi minulla on EMDR II-tason pätevyys ja psykofyysisen hengitysterapeutin koulutus.

Dialogisuus, reflektiivisyys, systeeminen ajattelu, vakauttava keho-orientaatio sekä luovien menetelmien käyttö kuvaavat työskentelyäni. Työotteeni on luonteeltaan integratiivinen.

Toimin kouluttajana pari- ja perhepsykoterapeuttikoulutuksissa, alan täydennyskoulutuksissa sekä organisaatioille tarjoamissani menetelmäkoulutuksissa.

Olen perehtynyt vakauttavan perhekeskeisen hoidon menetelmiin traumatisoituneiden hoidossa, erityisesti parien ja vanhemmuuden terapioissa.

Ohjaan psykofyysisen hengitysterapian hengityskouluryhmiä sekä integroin psykofyysisen hengitysterapian menetelmiä pari- ja perheterapiaan sekä vanhemmuuden ohjaukseen

Toteutan EMDR- terapiaa aikuisille sekä itsenäisinä yksilöterapiaprosesseina että osana perhe- ja pariterapiaa, erityisesti osana vanhemmuuden terapiaa.

Toimin työnohjaajana lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatriassa sekä perheneuvoloissa, lastensuojelun yksiköissä, perheasiainneuvottelukeskuksissa sekä yksityissektorilla. Työnohjaajana toimin tarpeenmukaisesti. Teen mielelläni suoria työnohjauksia, joissa asiakkaat ovat mukana oman hoitoprosessinsa asiantuntijoina.

Toteutan myös meneillään olevien tai päättyneiden hoitoprosessien evaluointeja, nk. After Talk- ja Middle Talk-haastatteluita Tom Andersenin mallin ja sen sovellusten hengessä.

Työnohjaan yksilöitä, työpareja ja työryhmiä pääkaupunkiseudulla ympäri Suomea sekä vastaanottotiloissani Meilahdessa.

Minulla on KELA-pätevyys.

Työhistoria

Työhistoriani käsittää aikuispsykiatrian akuuttiyksiköissä työskentelyä sekä perinteisemmällä työotteella että Avoimen dialogin periaatteilla. Minulla on ollut yksityisvastaanotto ja olen toiminut kouluttajana ja työnohjaajana vuodesta 1997 . Työnohjaajana painopistealue on siirtynyt nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian klinikoihin sekä lastensuojelun yksiköihin, perheneuvoloihin ja perheasiainneuvottelukeskuksiin. Kouluttajana kiinnostukseni kohde on erityisesti traumatisoituneiden vakauttava perheterapeuttinen hoito ja keho-orientoineet menetelmät perhekeskeisesti toteuttaen.