Psykofyysinen hengistysterapia


Psykofyysinen hengitysterapia koostuu lukuisista toisiinsa kietoutuvista näkökulmista. Perustana on tieto hengityksen psykofyysisestä säätelystä sekä tasapainoisen hengityksen merkityksestä fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Taustalla oleva psykoterapeuttinen viitekehys pohjautuu objektisuhdeteoriaan, varhaisen vuorovaikutuksen ja varhaislapsuuden neurobiologian tutkimukset ovat lisänneet ymmärrystä siitä, miten hengityksen säätely kehittyy vuorovaikutuksessa ja millainen tehtävä hengityksellä on itsesäätelyssä. Menetelmän yhteydet tietoisuustaitoihin näkyvät psykofyysisen hengitysterapian harjoituksissa.

Kyse ei ole tekniikoista, joita voisi opettaa ongelmat hetkessä poistavana viisastenkivenä. Kyse on olemisen, havaitsemisen ja elämisen tavasta. Hengityksen parissa työskentelyä voi soveltaa monenlaiseen työhön ennaltaehkäisevänä ja terapeuttisena keinona. Se tarjoaa samalla keinoja ammattihenkilön omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja oman hengitystilan löytämiseen.

Lue lisää: www.hengittävämieli.fi

Hengityskouluryhmiä toteutetaan monin tavoin yksittäisestä ryhmäkerrasta aina pidempiin ryhmäprosesseihin.

Katso myös Koulutukset-sivu.