Konsultointi ja Yhteisen tutkimisen haastattelu


Tilauksesta kertakonsultaatioita tai konsultatiivisia prosesseja mutkikkaiden perhekuvioiden hoitoihin, hoidollisiin jumeihin tai työyhteisön hankaliin asetelmiin.

Evaluaatiohaastattelu eli Yhteisen tutkimisen haastattelu on Tom Andersenin kollegoineen 1993-1997 kehittämä haastattelumenetelmä, jonka avulla terapeutit saisivat mahdollisuuden oppia asiakkailtaan terapiasuhteessa olemisen eri puolista ja samalla mahdollisuuden itse saada sanallistettua omaa kokemustaan terapeuttina toimimisessa.

Päättyneen hoidon evaluaatiossa (After Talk) konsultti keskustelee asiakkaiden ja työryhmän kanssa näiden kokemuksista terapiaprosessista, jonka päättymisestä on kulunut aikaa 6 kk-24 kk.

Meneillään olevan hoidon evaluaatiossa (Middle Talk ) konsultti keskustelee hoitavan työryhmän ja perheen kanssa tavoitteena terapeuttien oppiminen asiakkailta sekä hoitosuunnitelman tarkentuminen.